niedziela, 20 lipca 2008

Było o komuniźmie będzie o Komunie OtwockKomuna Otwock
jest stowarzyszeniem artystów, którzy w swojej działalności odwołują się do tradycji ruchów kontestatorskich XIX-wiecznego anarchizmu. Artyści wypowiadają się głównie ze sceny wspólnie tworzonego teatru offowego. Działalność grupy jest doceniana na licznych przeglądach teatrów offowych, takich jak krakowskie Reminiscencje, poznańskim przeglądzie teatrów Malta, czy warszawskim Rozdrożu. Na polu teatralnym zespół zorganizował do tej pory kilkanaście projektów m.in. multimedialny spektakl "TRZEBA ZABIĆ PIERWSZEGO BOGA" w którym artyści zaprosili widzów do uczestnictwa w scenicznym rytuale. Jego klimat tworzył pulsujący, dynamiczny rytm bębnów. Usłyszeliśmy, że "świat powstał przez przypadek: bóg w śnie uronił nasienie i gdy zobaczył co stworzył zapragnął zniszczyć ludzkość". Ludzie jednak chcąc uwolnić się od zagłady zabili boga. Ten "mitologiczny" tekst, wygłaszany przez aktora z wysokości metalowego słupa, można rozumieć jako konieczność inicjacji, usamodzielnienia się i indywidualnego działania człowieka zgodnie z tym co podpowiada mu jego wewnętrzne "ja".Precyzyjnie dopracowane, symultaniczne układy choreograficzne, rytualne dźwięki bębnów, krzyki, materiał projekcji wideo prezentowany na trzech ogromnych ekranach wiszących w górze wokół sceny oraz recytacje głównego aktora zbudowały mocno transowy charakter spektaklu. Podczas widowiska wykonawcy, ubrani w militarne stroje i ciężkie buty wznoszą w tle sceny wysoką metalową konstrukcję (po której skaczą bez zabezpieczenia) wyposażoną w liny służące do zwisania w akrobatycznych pozycjach głową w dół. Ze sceny padały jednocześnie dość kategorycznie ale też w pretensjonalny sposób wygłaszane zachęty do interpretacji. Obrazują one jednocześnie program grupy: patrzeć - Widzieć, odczuwać - Działać. Działalność Komuny Otwock to autentyzm, szczera chęć tworzenia bez względu na tzw. "wszystko".

Twórcami Komuny są Grzegorz Laszluk i Paweł Stankiewicz. "Anarchistyczna wspólnota działań" - jak sami określają się artyści - powstała po '89 roku. Oprócz teatru grupa tworzy happeningi, performance, organizuje również kampanie społeczne, warsztaty, koncerty, wystawy, wykłady i dyskusje (ostatnio seria dyskusji i wystaw "Możliwa, niemożliwa") o współczesnej demokracji.

W swoim statucie Komuna Otwock określa swoje cele jako: działanie na rzecz wolności jednostki i ideałów samorządności w życiu społecznym, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i rozwijanie aktywności lokalnej, udzielanie wszelkiej dostępnej pomocy artystom i grupom artystycznym, promowanie tolerancji, działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.

Komuna Otwock wydaje również bezpłatny nieregularnik INFO.

PS. I jeszcze to:


Gdybym tego nie wrzuciła, nie byłabym sobą.

Brak komentarzy: